Cert RoHS của Liên minh Châu Âu

Tom lược

RoHS là tiêu chuẩn bắt buộc do luật của Liên minh Châu Âu đặt ra và tiêu đề đầy đủ của nó là chỉ thị về các Chất nguy hiểm hạn chế sử dụng một số Chất nguy hiểm trong thiết bị điện và điện tử. Quy định các tiêu chuẩn về vật liệu và quy trình của các sản phẩm điện và điện tử để làm cho nó có lợi hơn cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.

core_icons8