FCC Cert

Tom lược

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC)là một cơ quan độc lập của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ.Nó được tạo ra vào năm 1934 bởi một hoạt động của Quốc hội Hoa Kỳ, và được lãnh đạo bởi Quốc hội.

FCC điều phối thông tin liên lạc trong nước và quốc tế bằng cách kiểm soát vô tuyến, truyền hình, viễn thông, vệ tinh và cáp.Nó bao gồm hơn 50 tiểu bang, Columbia và các vùng lãnh thổ ở Hoa Kỳ để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm liên lạc vô tuyến và dây liên quan đến tính mạng và tài sản.Chứng nhận FCC - chứng chỉ FCC - là bắt buộc đối với nhiều ứng dụng vô tuyến, sản phẩm truyền thông và sản phẩm kỹ thuật số để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.

FCC Cert

1. Tuyên bố về sự phù hợp:Bên chịu trách nhiệm của sản phẩm (nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu) phải thử nghiệm sản phẩm tại cơ sở thử nghiệm đủ điều kiện do FCC chỉ định và lập báo cáo thử nghiệm.Nếu sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của FCC, sản phẩm sẽ được dán nhãn tương ứng và hướng dẫn sử dụng phải tuyên bố rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của FCC và báo cáo thử nghiệm sẽ được lưu giữ để FCC yêu cầu.

2. Xin ID.Đầu tiên, xin FRN để điền vào các biểu mẫu khác.Nếu bạn đăng ký ID FCC lần đầu tiên, bạn sẽ cần phải đăng ký MÃ CẤP vĩnh viễn.Trong khi chờ FCC phê duyệt để phân phối Mã người nhận tài trợ cho Người nộp đơn, Người nộp đơn phải nhanh chóng kiểm tra Thiết bị.FCC sẽ phê duyệt Mã người nhận tài trợ vào thời điểm tất cả các đệ trình yêu cầu của FCC đã được chuẩn bị và Báo cáo thử nghiệm đã được hoàn thành.Các ứng viên hoàn thành trực tuyến các Mẫu FCC 731 và 159 bằng Quy tắc này, báo cáo kiểm tra và các tài liệu cần thiết.Sau khi nhận được Biểu mẫu 159 và việc chuyển tiền, FCC sẽ bắt đầu xử lý các đơn xin chứng nhận.Thời gian trung bình mà FCC cần để xử lý một yêu cầu ID là 60 ngày.Khi kết thúc quá trình, FCC sẽ gửi cho người nộp đơn một Khoản tài trợ gốc cùng với ID FCC.Sau khi người nộp đơn nhận được chứng chỉ, người đó có thể bán hoặc xuất khẩu sản phẩm.

Chỉnh sửa điều khoản hình phạt

FCC thường áp dụng các hình phạt cứng đối với các sản phẩm vi phạm các quy tắc.Mức độ nghiêm trọng của hình phạt nói chung là đủ để làm cho người vi phạm phá sản và không có khả năng phục hồi.Vì vậy sẽ rất ít người cố tình phạm luật.FCC phạt những người bán sản phẩm bất hợp pháp theo những cách sau:

1. Tất cả các sản phẩm không đáp ứng các thông số kỹ thuật sẽ bị tịch thu;

2. Phạt tiền từ 100.000 đô la đến 200.000 đô la đối với mỗi người hoặc tổ chức;

3. Phạt gấp đôi tổng doanh thu bán sản phẩm không đạt chất lượng;

4. Hình phạt hàng ngày cho mỗi lần vi phạm là $ 10.000.