Cert VIỄN THÔNG Nhật Bản

Tom lược

Hành động vô tuyến yêu cầu phê duyệt mô hình (tức là chứng nhận tuân thủ kỹ thuật) của thiết bị vô tuyến cụ thể. Chứng nhận là bắt buộc và tổ chức chứng nhận là tổ chức chứng nhận đã đăng ký được MIC công nhận trong khu vực thiết bị vô tuyến được chỉ định.TELEC (Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông) là chính tổ chức chứng nhận đã đăng ký chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến điện tại Nhật Bản.

telecom