Quản lý nhà cung cấp ở Trung Quốc

Bạn vẫn lo lắng về những vấn đề này của các nhà cung cấp Trung Quốc?

Supplier management in China

Chọn công nghệ Anbotek, 5 ưu điểm để bạn loại bỏ rắc rối

01. Đào tạo: cung cấp cho các nhà cung cấp các yêu cầu quy định mục tiêu của sản phẩm tới các quốc gia khác nhau.

02. Quản lý nguyên vật liệu: Xây dựng tiêu chuẩn thu mua nguyên vật liệu và kiểm soát nguồn nguyên liệu.

03. Kiểm tra lấy mẫu thành phẩm: lấy mẫu kiểm tra thành phẩm, phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề chất lượng phát hiện được.

04. Cải tiến: để đưa ra các đề xuất cải tiến cho thiết kế sản phẩm.

05. Nghiệm thu: thực hiện nghiệm thu theo yêu cầu ủy thác của khách hàng.